Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції

Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції (ІТСІ) є громадською організацією.

Мета ІТСІ -  сприяння розвитку транскордонного співробітництва та реалізації наукового, інформаційного і організаційного забезпечення впровадження передового європейського досвіду шляхом залучення іноземних та вітчизняних інвестицій в прикордонний регіон.

Пріорітети: розробка і супровід екологічних, енергетичних, соціальних транскордонних проектів та розвиток туризму.

Цілі Інституту:

  • сприяння всебічної поінформованості політики транскордонного співробітництва;
  • моніторинг проблем розвитку суміжних прикордонних територій України та сусідніх держав і розробка пропозицій (програм) по їх вирішенню;
  • сприяння і організація підготовки фахівців у сфері транскордонного співробітництва та забезпечення наукових досліджень;
  • організація конференцій, семінарів, економічних місій;
  • підготовка та реалізація транскордонних проектів та програм;
  • підготовка та видання інформаційно-довідкових матеріалів.

Керівні органи Інституту транскордонного співробітництва та європейської інтеграції:

Президент

Федак Тарас Васильович
кандидат економічних наук

Контакти:
тел.: 032-272-26-42; 067-676-32-08
e-mail: TBdep@ukr.net

Директор

Матолич Богдан Михайлович 
e-mail: mbm_55@ukr.net 

Директор з питань науки

Мікула Надія Анатоліівна


Заступник директора ІТСІ

Кміть Юрій
e-mail: kmit@alexia.com.ua
тел.:0677124825