Про Інститут транскордонного співробітництва

Громадська організація "Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції" (іменована надалі Інститут) створена і діє на основі добровільності і рівності її членів, самоуправління, законності та гласності. Інститут створюється з метою: сприяння розвитку транскордонного співробітництва та реалізації євроінтеграційної стратегії України; наукового, організаційного та інформаційного забезпечення впровадження передового європейського досвіду з питань регіонального розвитку, транскордонного співробітництва та адаптації його до умов України; формування позитивного іміджу прикордонних регіонів та сприяння залученню іноземних інвестицій; сприяння всебічної поінформованості населення щодо ЄС, його політики транскордонного співробітництва, задоволення законних прав та інтересів своїх членів.

Доцільність створення Інституту зумовлена такими чинниками:

 • необхідністю прийняття науково-обгрунтованих рішень для вирішення спільних проблем розвитку суміжних прикордонних територій України та сусідніх держав в умовах інтеграційних та глобалізаційних впливів з метою підвищення їх конкурентноздатності;
 • потребою системного і перспективного підходу до організації транскордонної співпраці;
 • завданнями розбудови мережі транскордонних та міжнародних зв'язків підприємств, установ та організацій з метою залучення іноземних інвестицій та формування позитивного іміджу регіону;
 • необхідністю активізації співпраці в сфері науки, освіти та культури: зростаючими потребами в підготовці висококваліфікованих фахівців та наукових кадрів у сфері транскордонного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності, забезпеченні високого рівня наукових досліджень;

Основними завданнями Інституту є:

 • сприяння розвитку міжнародного співробітництва в сфері науки, освіти та культури;
 • науково-методичне забезпечення розвитку транскордонного співробітництва прикордонних регіонів шляхом сприяння опрацюванню та впровадженню відповідних організаційних методів, інструментів, принципів, процедур, структур і правового регулювання транскордонної співпраці;
 • сприяння розвитку міжнародних та транскордонних економічних зв"язків та залученню іноземних інвестицій, організація конференцій, семінарів, економічних місій;
 • аналіз та моніторинг проблем регіонального розвитку та транскордонної співпраці, надання рекомендацій та консультацій місцевим, регіональним та центральним органам влади, підприємствам та організаціям;
 • сприяння забезпеченню сфери транскордонного співробітництва професійними кадрами, підготовці та перепідготовці кадрів у сфері транскордонного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності;
 • підготовка та реалізація транскордонних проектів та програм у співпраці з органами влади, єврорегіональними структурами, іншими організаціями та установами, зокрема, в рамках програм ЄС;
 • сприяння об'єднанню місцевих підприємців та кола фахівців – практиків і науковців – навколо вирішення спільних проблем в сфері розвитку транскордонного співробітництва та європейської інтеграції;
 • підготовка та видання інформаційно-довідкових матеріалів, науково-методичної та навчально-методичної літератури з даних проблем; представлення позитивного досвіду транскордонної співпраці, поширення євроінтеграційних ідей.

Керівні органи Інституту транскордонного співробітництва та європейської інтеграції:

Президент

Федак Тарас Васильович
кандидат економічних наук

Контакти:
тел.: 032-272-26-42; 067-676-32-08
e-mail: TBdep@ukr.net

Директор

Матолич Богдан Михайлович 
e-mail: mbm_55@ukr.net 

Директор з питань науки

Мікула Надія Анатоліівна


Заступник директора ІТСІ

Кміть Юрій
e-mail: kmit@alexia.com.ua
тел.:0677124825