Вітаємо на сайті ІТСІ

Громадська організація "Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції" (іменована надалі Інститут) створена і діє на основі добровільності і рівності її членів, самоуправління, законності та гласності. Інститут створюється з метою: сприяння розвитку транскордонного співробітництва та реалізації євроінтеграційної стратегії України; наукового, організаційного та інформаційного забезпечення впровадження передового європейського досвіду з питань регіонального розвитку, транскордонного співробітництва та адаптації його до умов України; формування позитивного іміджу прикордонних регіонів та сприяння залученню іноземних інвестицій; сприяння всебічної поінформованості населення щодо ЄС, його політики транскордонного співробітництва, задоволення законних прав та інтересів своїх членів.