Короткий звiт про роботу ГО "Iнститут транскордонного спiвробiтництва та європейськоi iнтеграцiї" за 2016 рiк

 1) Розробка проектiв та програм:

- розроблений i поданий на розгляд Вишеградського фонду проект щодо розвязання проблем зайнятостi на транскордонному просторi за участю польських, чеських i словацьких партнерiв

- розроблена i передана Програмi USAID Дорожна карта щодо зменшення регуляторного тиску на розвиток пiдприємництва

- розроблений проект Програми стабiлiзацiї екологiчного середовища Львiвщини i переданий Канадському фонду мiсцевих iнiцiатив

- розроблена Стратегiя розвитку м. Ст. Самбiр до 2020 року i затверджена сесiєю мiської ради


- розробленi i переданi монiторинговому комiтету Програми Pl-By-Ua iнвестицiйнi проекти:

1. Моршин i Лятошин - малi курорти з великим потенцiалом
2. Iсторична спадщина Галичини - для розвитку туризму без кордонiв

3. Лєско i Львiв - разом до розвитку сучасноi медицини
4. Розвиток палiативноi i герiатричноi допомоги та впровадження медичноi реабiлiтацii в шпиталях Львова i Кросно
5. Захист i популяризацiя природного надбання Карпатського передгiр'я

- проведена експертиза проекту Закону Украiни "Про транскордонне спiвробiтництво"

2) Заключенi угоди та пiдписанi меморандуми про спiвробiтництво з:

- мiською радою м. Ст. Самбiр

- районною радою Камянки-Бузької
- Енергетичним кластером Львiвщини
- Iнформацiйно-статистичним кластером Iнфостат
- Департаментом екологiї Львiвськоi ОДА
- ГО Європейська iнтеграцiя України
- Дрогобицьким педунiверситетом

3) Проведення знакових заходiв

Громадськi слухання за участю громадськостi м. Ст. Самбiр по проекту Стратегiї
Круглий стiл за участю голiв районних рад Львiвщини щодо проблематики Єврорегiону Буг
Участь та доповiдь на парламентських слуханнях у Верховнiй Радi України по розвитку транскордонного спiвробiтництва
Спiльний круглий стiл з Львiвською ТПП з питань транскордоння
Участь та виступи на Мiжнародному економiчному форумi у Львовi
Участь в засiданнi Трейд-клубу з представниками посольств в Украiнi
Органiзацiя та проведення круглих столiв з Iнститутом регiональних дослiджень по перспективах розвитку ТКС
За участю народного депутата Юринець обговорення нового проекту Закону України "Про транскордонне спiвробiтництво"

4) Робочi зустрiчi та налагодження зв'язкiв

- обмiн iнформацiєю та зустрiч у м. Замость (Польща) з Спiлкою шефiв фiрм
- зустрiч в Жешувi (Польща) з представниками Маршалковського уряду Пiдкарпаття та з керiвництвом Жешувськоi агенцii регiонального розвитку
- участь у Форумi партнерiв в рапмках Програми Pl - By - Ua у Люблiнi (Польща)
- зустрiчi з партнерами по проектах в Пiдкарпатському воєводствi

5) Результати

Налагодженi звязки та встановленi контакти з польськими партнерами, спiльно розробленi iнвестицiйнi проекти

Чотири проекти по Програмi Pl-By-Ua перемогли в першому наборi

За наданi послуги та розробки пiдкрiплене фiнансове становище IТСI


Вiдновлена впiзпаванiсть IТСI завдяки участi в заходах та спiвпрацi з партнерами


Директор IТСI                                         Богдан Матолич