Короткий звiт про роботу ГО "Iнститут транскордонного спiвробiтництва та європейськоi iнтеграцiї" за 2016 рiк