Про ГО «Громадський інститут охорони природи»

Громадська організація «Громадський інститут охорони природи» (надалі "Організація") є незалежною, добровільною, самоврядною, неурядовою, нерелігійною і неприбутковою, науковою місцевою організацією, створеною за ініціативою громадян. Організація була створена у Львові в 2012р.

Основною метою діяльності Організації є

сприяння здійсненню екологічної політики – сприяння роз'ясненню екологічних проблем, поліпшення та стабілізація екологічного стану, шляхом утвердження екологічної політики як інтегрованого фактора соціально- економічного розвитку, для забезпечення розвитку економіки та впровадження екологічно збалансованої системи природокористування.

Основними завданнями Організації є сприяння:

  • розширенню співробітництва у сфері збереження довкілля між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємцями, їх об'єднаннями та підприємствами, науковими установами, іншими зацікавленими суб'єктами на міжнародному, національному , регіональному та місцевому рівнях;
  • проведенню систематичних комплексних досліджень навколишнього природного середовища та природних ресурсів, їх раціональному використанню та забезпеченню екологічної безпеки;
  • відновленню якості природних екосистем до рівня, що гарантує його стабільність;пропагування системи невиснажливого використання природних ресурсів;
  • у формуванні глобальної системи екологічної безпеки, що передбачає активну співпрацю з усіма країнами та міжнародними громадськими організаціями з метою збереження біосфери – середовища існування людини;
  • підтримці вільного обміну досвідом та інформацією у сфері збереження довкілля;
  • поширення екологічних знань; екологічна просвіта;
  • сприяння збереженню ландшафтного та біологічного різноманіття, розробка та дослідження екологічних шляхів господарювання, сприяння розвитку природно-заповідного фонду;
  • сприяння створенню і формуванню заповідних територій, розвитку вже існуючих заповідників, заказників та біосферних резерватів з метою охорони біорізноманіття України;
  • проведення конференцій, лекцій, семінарів, симпозіумів, виставок, презентацій, прес-конференцій, вистав, форумів, інших освітніх і наукових заходів на виконання статутних завдань Організації;
  • організація дослідницької роботи, взаємодія, обмін досвідом і знаннями з державними, громадськими організаціями та установами, учбовими закладами для виконання статутних завдань.

Керівник Організації

Горбань Ігор Миронович
кандидат біологічних наук

Контакти директора:
тел.:097-44-67-487,
e-mail: ihorban@yahoo.com