Вiдбулися черговi громадськi слухання по проекту Стратегiї розвитку Ст. Самбора, органiзованi ITCI та мiською радою

На цей раз обговорювалися SWOT-аналiз i стратегiчнi цiлi розвитку, якi розробив Інститут. В обговореннi напрямкiв розвитку мiста взяли участь депутати мiської ради, громадськi активiсти та пiдприємцi.
Пiсля схвалених стратегiчних цiлей ITCI приступає до формування заходiв Стратегiї.