Вiдбулися черговi громадськi слухання по проекту Стратегiї розвитку Ст. Самбора, органiзованi ITCI та мiською радою