Вiдбувся Мiжнародний круглий стiл «Транскордонне спiвробiтництво України: реалiї, перспективи розвитку та завдання економiчної науки»

В Iнститутi регiональних дослiджень iм. М. Долiшнього вiдбувся Мiжнародний круглий стiл «Транскордонне спiвробiтництво України: реалiї, перспективи розвитку та завдання економiчної науки». З головною доповiддю на круглому столі виступила Н. А. Мiкула - директор з питань науки IТСI. Участь в круглому столi взяли науковцi Львова, iнших мiст України. Особливо змiстовними були доповiдi директора Управлiння статистики Пiдкарпатського воєводства Марека Волана та директора iнституту з Польщi Романа Федана. Прийнято вiдповiдну резолюцiю з рекомендацiями про покращення ТКС