Вiдбувся Мiжнародний круглий стiл «Транскордонне спiвробiтництво Украiни: реалii, перспективи розвитку та завдання економiчноi науки»