ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» органiзовує Мiжнародний круглий стiл з питань розвитку транскордонного спiвробiтництва

ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» органiзовує Мiжнародний круглий стiл з питань розвитку транскордонного спiвробiтництва, який вiдбудеться 2 грудня 2016 року. IТСI також запрошений до участi та обговорення проблем ТКС