ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» органiзовує Мiжнародний круглий стiл з питань розвитку транскордонного спiвробiтництва