Кабiнет Мiнiстрiв Украiни затвердив Державну програму розвитку транскордонного спiвробiтництва на 2016-2020 роки

В Програму включено 25 проектiв та 55 заходiв за рахунок Держбюджету - 1,3 млрд. грн. i 206 млн. грн - за рахунок мiсцевих бюджетiв. Сiм проектiв з 25 повиннi реалiзуватися на територiї Львiвської областi.
В основному проекти Програми передбачають розвиток iнфраструктури охорони навколишнього природного середовища.
IТСI приступив до розробки пропозицiй щодо реалiзацii Державної програми.