Протягом вересня ITCI спiльно з партнерами працював над проектами Програми секторальної пiдтримки економiки ЄС

Один проект стосується створення технопарку альтернативної енергетики. До нього залучаються декiлька громад, якi в результатi спiльної дiяльностi отримають додатковi надходження до бюджетiв та заощадження на використаннi джерел альтернативної енергетики.
Iнший проект передбачає сприяння iнтеграцiї громад в басейнi рiчки Захiдний Буг для вирiшення екологiчних проблем. Проектом передбачено створення Європейського угрупування територiального спiвробiтництва для залучення iнвестицiй, монiторингу ситуацii, що склалася та розробку технiчної документацiї на будiвництво iнженерних об'єктiв.
Проекти зареєстрованi за погодженням Львiвської ОДА в Мiнрегiонбудi України.