Проекти по Програмi секторальної пiдтримки регiональної економiки

Протягом серпня ITCI, окрiм вiдпусток, працював з партнерами по можливих проектах по Програмi секторальної пiдтримки регiональної економiки.
Визначенi теми щодо створення iндустрiального технологiчного парку для розмiщення iнновацiйних джерел альтернативноi енергетики та об'єднання зусиль громад для вирiшення екологiчних проблем.
Теми пiдтриманi керiвництвом вiдповiдних територiй та найближчим часом будуть презентованi громадi.