У Львiвськiй полiтехнiцi вiдбулася 17 Мiжнародна конференцiя "Ресурси природних вод Карпатського регiону"

Проблема актуальна, але тривалий час не вирiшується. В доповiдях були наведенi цiкавi спостереження та пропозицii, але системностi в розвязаннi проблематики не прослiдковується.
Вiд IТСI поданi пропозицii щодо транскордонних проектiв по тематицi та змiни системи управлiння водними ресурсами.