IТСI запропонував напрямки спiвпрацi Департаменту екологii Львiвськоi ОДА

В проектi Меморандуму про спiвпрацю пропонується проведення спiльних заходiв, органiзацiя тренiнгiв та навчань, розробка спiльних проектiв екологiчного
спрямування та партнерство з територiальними органами управлiння на прикордонному просторi.