IТСI спiльно з Львiвською торгово-промисловою палатою провели круглий стiл щодо регiональної транскордонноi полiтики

IТСI спiльно з Львiвською торгово-промисловою палатою провели круглий стiл щодо регiональної транскордонноi полiтики. Участь в обговореннi, крiм органiзаторiв, взяли науковцi з Львiвського навчально-наукового iнституту ДВНЗ "Університет банківської справи", Iнституту стратегiчних дослiджень,
Iнституту регiонального розвитку. Йшлося про неохiднiсть монiторингу результатiв прикордонноi спiвпрацi, розробки спiльної з сусiднiми державами стратегiї розвитку транскордонки, а також залучення до розробки та координацiї проектiв вiдповiдних фахiвцiв iнституцiй ТКС. Учасники круглого столу прийняли з обговорених питань резолюцiю.