Вiдбулося заciдання комiтету екологiї Львiвської торгово-промислової палати

Крiм членiв комiтету, участь взяли представники Енерго-ресурс iнвест, Львiвського водоканалу, Асоцiацiї мiсцевих рад Львiвщини та обласного управлiння водного господарства. Обговорено можливi шляхи розв'язання екологiчних проблем в басейнi Захiдного Бугу. Запропоновано обєднати зусилля проектних органiзацiй, господарських структур та науковцiв на створення нового Європейського угрупування територiального спiвробiтництва
Аналiтичний матерiал та структуру управлiння пiдготовлено ITCI.