З 17 травня 2017 року семiнаром у Львовi, який органiзував технiчний секретарiат Програми Pl-By-Ua, розпочався черговий етап пiдготовки проектiв до заключного конкурсу

З 17 травня 2017 року семiнаром у Львовi, який органiзував технiчний секретарiат Програми Pl-By-Ua, розпочався черговий етап пiдготовки проектiв до заключного конкурсу, який пройде в кiнцi цього року. Органiзаторами ще раз пiдкреслювалося про велику активнiсть i конкуренцiю цьогорiчного набору. Зокрема на конкурс було подано 749 проектiв, з яких до другого туру допущено лише 334, в тому числi - 44 проекти з Львiвськоi областi. Найбiльша активнiсть по проектах на збереження iсторичноi спадщини.
Конкурс - 27 проектiв на одне мiсце.
Але найвiдповiдальнiший перiод розпочався саме тепер. Необхiдно до європейських вимог довести документально актуальнiсть та необхiднiсть поданоi тематики. Про це i йшлося на семiнарi.
Нагадаємо, що IТСI є партнером по чотирьох проектах.