По зверненю групи фахiвцiв, якi займаються прооблемами транскордонного спiвробiтництва, в т. ч. IТСI, вiдбулася зустрiч з першим заступником голови ОДА Замлинським Р.

По зверненю групи фахiвцiв, якi займаються прооблемами транскордонного спiвробiтництва, в т. ч. IТСI, вiдбулася зустрiч з першим заступником голови ОДА Замлинським Р. Для системного бачення розвитку ТКС, домовлено про необхiднiсть розробки Регiональноi програми розвитку транскордонного спiвробiтництва та вiдповiдної cтратегiї. Учасники наради повиннi надати своi пропозицiї.