Вiдбулася зустрiч в Урядi маршалковському Пiдкарпатського воєводства щодо спiльних крокiв з ІТСІ

Вiдбулася зустрiч в Урядi маршалковському Пiдкарпатського воєводства щодо спiльних крокiв з Iнститутом транскордонного спiвробiтництва в пiдготовцi
проектiв по Програмi Польща - Бiлорусь - Україна. Досягнуто домовленостi про спiвпрацю.