Керiвництво IТСI зустрiлося в Жешувi з Петром Завадою, вiцепрезидентом Регiнальної агенцiiїрозвитку - RARR

Керiвництво IТСI зустрiлося в Жешувi з Петром Завадою, вiцепрезидентом Регiнальної агенцiiїрозвитку - RARR.
Меморандум з RARR про спiвпрацю пiдписаний ще у 2013 роцi. Домовилися надалі продовжувати обмiн досвiдом та поновити спiвпрацю у спiльних проектах.