Події та заходи за квітень-травень

  • Продовжувалася розробка Стратегії конкурентоспроьожності ПрАТ Новороздільське ГХП Сірка. Завершено і обговорено спільно з керівництвом підприємства аналітичну частину Стратегії.
  • Зібрані матеріали щодо розробки проекту розвитку украінських транспортних коридорів. Готуються матеріали для обговорення Балто-Чорноморського транспортного коридору.
  • Спільно з Головним управлінням статистики у Львівській області обговорено статистичні індикатори Львівської області у транскордонному просторі.
  • На основі аналізу статистичних індикаторів директором ІТСІ оприлюднено доповідь на тему "Про напрямки розвитку транскордонного співробітництва між Украіною та Польщею у найближчій перспективі" на засіданні Координаційноі ради науково-навчального комплексу "Економосвіта". В доповіді запропоновано пріорітети розвитку ТКС, враховуючи асиметрію розвитку прикордонних територій.
  • Взято участь в традиційних читаннях присвячених памяті академіка М. Долішнього, які пройшли в Інституті регіональних досліджень НАН Украіни.