кластер "Iнфостат"

Нещодавно Iнститут транскордонного спiвробiтництва прийнято на засіданні
Ради кластеру "Iнфостат",яка проходила в м. Ряшiв (Польща) членом
науково iнформацiйно-статистичного кластеру  "Iнфостат".
 Це дае можливiсть доступу до вiдповiдноi iнформацii по транскордонню та
новi можливості по спiвпрацi.