Результати засідання «круглого столу» на тему: «Єврорегіони як інноваційна форма розвитку транскордонного співробітництва України"

Результати засідання «круглого столу» на тему: «Єврорегіони як інноваційна форма розвитку транскордонного співробітництва України"   

Керівництво  Інституту транскордонного співробітництва та європейської інтеграції (далі – Інститут) взяло активну участь в засіданні «круглого столу» на тему: «Єврорегіони як інноваційна форма розвитку транскордонного співробітництва України», що відбулось 17.10.2013р. у Львові.
В ході засідання було визначено, що єврорегіональні структури – це  організаційно-правова платформа транскордонного співробітництва. Їх ефективне функціонування значною мірою зумовлюється їх місцем і роллю в системі державного та регіонального менеджменту, рівнем організаційно-економічного забезпечення реалізації їх завдань.
Під час обговорення ключових проблем розвитку єврорегіонального співробітництва в Україні  президент  Інституту Федак Т.В. відзначив, що на сьогодні потенціал регіонального співробітництва України та ЄС задіяно недостатнім чином. Так, єврорегіони за участю українських областей недостатньо використовують потенціал транскордонного співробітництва для нівелювання впливу периферійного розміщення на соціально-економічний розвиток прикордонних територій, підвищення конкурентоспроможності їх економік та покращення життєвого рівня мешканців. Спостерігається низький рівень впливу єврорегіонів на активізацію транскордонного співробітництва та соціально-економічний розвиток  прикордонних регіонів України порівняно з суміжними територіями сусідніх держав, що насамперед зумовлене різними організаційними підходами до формування  євро регіональних структур. Організаційним прорахунком функціонування єврорегіонів за участю української сторони є розміри єврорегіонів – усі вони створені за участю територій обласного рівня, а єврорегіони ЄС переважно створені на рівні районних чи, навіть, селищних громад. Окрім цього, було виділено найістотніші перешкоди використання конкурентних переваг прикордонних регіонів України:

  •  залежність економіки від кон’юнктурних коливань на зовнішніх ринках та стабільності розвитку – від динаміки експорту і критичного імпорту стратегічних ресурсів;
  • низький рівень організації транскордонної торгівлі, яка здійснюється переважно у формі контрабанди і «човникової» торгівлі»;
  • нерозвиненість прикордонної та транспортної інфраструктури;
  • невідповідність стандартів та якості обслуговування прикордонного руху та експортно-імпортних операцій в Україні порівняно із стандартами ЄС;
  • низький рівень інноваційної діяльності та залучення потенціалу промислових зон і кластерів, зокрема прикордонних;
  • необґрунтованість засобів стратегічного програмування соціально-економічного розвитку на регіональному та місцевому рівнях;
  • обмеженість повноважень місцевої влади у сфері міжнародного співробітництва;
  • підвищений рівень відпливу ресурсів у більш продуктивне середовище сусідніх держав, що зумовлює подальшу деградацію периферійних територій в Україні та знижує регіональну безпеку.

 Директор Інституту Мікула Н.А. виступила на засіданні з презентацією на тему: «Єврорегіони: проблеми та перспективи діяльності». Ознайомитись з матеріалами презентації можна тут.

 Мікула Н.А. також ввійгла до групи авторів, які підготували матеріали і опублікували аналітичну доповідь за результатми "круглогго столу".