З ініціативи народного депутата України Оксани Юринець у Львiвськiй обласнiй радi вiдбулися слухання проекту нового Закону України "Про транскордонне спiвробiтництво"

З ініціативи народного депутата України Оксани Юринець у Львiвськiй обласнiй радi вiдбулися слухання проекту нового Закону України "Про транскордонне спiвробiтництво". В слуханнях взяли участь експерти, представники з інших областей України, громадських організацій, в т. ч. Інституту транскордонного спiвробiтництва. Зокрема, Мiкула Н. А, директор з питань науки IТСI, внесла ряд суттєвих поправок та доповнень до проекту Закону. Вiдбулася жвава дискусiя навколо визначень i термiнiв ТКС, повноважень суб’єктів та відповідність проекту мiжнародним актам. Робота над проектом Закону продовжується