Керiвництво IТСI взяло участь у слуханнi стратегiчних напрямків охорони навколишнього природного середовища Львiвщини

Основнi повiдомлення про ситуацiю та плани на 2017 рiк доповiли керiвники вiддiлiв Департаменту екологiї ЛОДА. Це - економiка природокористування i джерела наповнення екологiчного фонду, збереження водних ресурсiв, поводження з вiдходами та природний заповiдний фонд. Йшлося також про транскордоннi проблеми. Вiд IТСI прозвучала пропозицiя щодо перегляду та iнвентаризацiї дiючих екологiчних програм в зв’язку iз значним збiльшенням джерел фiнансування та переглядом складу учасникiв Єврорегiону Буг, в зв’язку з неефективнiстю результатiв роботи