IТСI бере участь в проектi Канадського фонду мiсцевих iнiцiатив

IТСI бере участь в проектi Канадського фонду мiсцевих iнiцiатив. Розробляється проект щодо
стабiлiзацii екологiчного середовища Львiвщини. Проект почне реалiзовуватися з липня 2016 року.