Вишеградський фонд прийняв для рецензii проект щодо вирiшення проблем зайнятостi на прикордонному просторi, розроблений IТСI

Вишеградський фонд прийняв для рецензiї проект щодо вирiшення проблем
зайнятостi на прикордонному просторi, розроблений IТСI. Проект передбачає створення центрiв EURES, партнерами яких є польська
та словацька сторони, для вирiшення проблем працевлаштування на транскордонних
територiях.