в м. Жешув (Республіка Польща) було укладено Угоду про партнерство між Жешувською агенцією регіонального розвитку (RARR) та Інститутом транскордонного співробітництва та європейської інтеграції.

в м. Жешув (Республіка Польща) було укладено Угоду про партнерство між Жешувською агенцією регіонального розвитку (RARR) та Інститутом транскордонного співробітництва та європейської інтеграції. 

Стратегічною ціллю даної угоди є співпраця між сторонами задля реалізації їх місії щодо розвитку польсько-української і міжнародної партнерської співпраці з метою сталого соціально-економічного розвитку у сферах їх діяльності.

Особливі цілі угоди про партнерство включають співпрацю в напрямку:

  • вдосконалення методів та інструментів управління інформацією щодо регіонального розвитку на транскордонному рівні, в тому числі здійснення спільної промоції діяльності;
  • підтримки бізнес-середовища в польсько-українському прикордонні щодо ідентифікації та стимулювання розвитку економічних процесів у транскордонному вимірі;
  • залучення зовнішніх фінансових ресурсів на реалізацію проектів, пов’язаних із діяльністю партнерів;

Важливою ціллю співпраці також визначено організацію і проведення заходів в напрямку європейської інтеграції, особливо щодо налагодження контактів та співпраці між громадами на польсько-українському прикордонні.