Вiдбулася робоча зустрiч керiвництва Львiвської торгово-промислової палати та IТСI

Президенти ЛТПП i IТСI пiдписали новий меморандум про спiвпрацю у сферi сприяння транскордонному спiвробiтництву. Сторони погодились покращити поiнформованiсть населення щодо європейської інтеграцii, надавати пiдтримку представникам бiзнесу в планi транскордонного спiвробiтництва, впроваджувати iнновацiйнi iнструменти, спiльно проводити публiчнi заходи.