Керiвники Львiвськоi асоцiацiї розвитку туризму i Iнституту транскордонного спiвробiтництва пiдписали Меморандум про спiвпрацю

В Меморандумi передбачено спiльнi промоцiї щодо культурно-iсторичної спадщини, спiльнi тренiнги i навчання, доступ до баз даних. 
Сторони Меморандуму домовились про реалiзацiю спiльних проектiв, спрямованих на розвиток економiки туризму.