IТСI працює над аналiзом проектiв, якi поданi на конкурс в рамках Програми Pl - By – Ua.

Метою є монiторинг активностi громад та суб’єктів в розвитку транскордонного спiвробiтництва i ефективність реалізації проектів. Просимо бенефiцiарiв та партнерiв проектiв зголоситися i подати інформацію на email mbm_55@ukr.net про назву проекту, бенефiцiарiв з обох сторiн та запланованi кошти.