Вiдбулося розширене засiдання Президiї Львiвської торгово-промиcлової палати, в якому взяв участь директор ITCI