Керiвництво ITCI зустрілося з прзидентом корпорацiї "Енергоресурс-iнвест" п. Нiроновичем